Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
banner

Company Profile

GOLDEN WORLD INTERTRANS CO., LTD WWW.GOLDENINTER.COM 141 หมู่ 4 เขตปลอดอากร นิคมฯลาดกระบัง , ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง 10520 กรุงเทพมหานคร G . W . I . LADKRABANG I-EA-T FREE ZONE W/H คลังสินค้า เขตปลอดอากร นิคมฯลาดกระบัง PROFESSIONAL TRANSIT AGENT เชี่ยวชาญการขนส่งสินค้าผ่านแดนBASE IN BANGKOK - MAESOT - MAESAI -…
Read more

บริการของเรา

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

การออมทรัพย์

PDFพิมพ์อีเมล

ดัชนีบทความ
การออมทรัพย์
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

การออมทรัพย์            

                การออมทรัพย์ เป็นการเก็บเงินไว้เพื่อใช้จ่ายในวันข้างหน้า เพื่อซื้อสิ่งที่ต้องตามที่ได้ตั้งจุดประสงค์และวางแผนไว้ การออมทรัพย์เกิดจากการเก็บสะสมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายทีละเล็กละน้อยเป็นการชะลอการใช้เงินซึ่งจำนวนเงินที่ออมคือส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่  สำหรับสิ่งจูงใจในการออม คือ เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต ซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งแน่นอน จึงก่อให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะออมมากขึ้น เป้าหมายของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความต้องการเป็นสำคัญ เป้าหมายในการออมที่ต่างกันเป็นสิ่งกำหนดให้จำนวนเงินออมและระยะเวลาในการออมทรัพย์แตกต่างกัน ซึ่งในทางทฤษฎี ปกติควรจะเก็บออมประมาณร้อยละ 10 ของรายได้ที่ได้รับ แต่มิใช่เป็นกฎตายตัวจำนวนเงินออมจะมากน้อยเท่าไรขึ้นอยู่กับรายได้และความรับผิดชอบของครอบครัวต่อสมาชิกในครอบครัว หากรายได้ที่ได้รับใช้จ่ายเฉพาะตัว ก็สามารถเก็บออมได้ ในอัตราสูง เมื่อรายได้เปลี่ยนแปลงก็จะมีผลต่อการออมด้วย การออมจะทำได้ง่ายสำหรับคนโสด หรือครอบครัวที่ไม่มีลูกที่ต้องเลี้ยงดู

                1.  การออมทรัพย์  หมายถึง การประหยัด การเก็บสะสมไว้ใช้ในอนาคตเมื่อมีเหตุการณ์จำเป็น เช่น เจ็บป่วย หรือเมื่อเข้าสู่วัยชรา การออมทรัพย์ไม่ใช่การเก็บเงินไว้เฉย ๆ แต่อาจจะนำไปฝากธนาคาร ซื้อสลากออมสิน หรือซื้อพันธบัตร หรือการทำประกันชีวิต เพื่อให้เกิดดอกออกผล

                การออมทรัพย์ในวิชาเศรษฐศาสตร์  หมายถึง การออมทรัพย์ในระบบหรือการออมทรัพย์โดยผ่านสถาบันการเงินทุกประเภท ปัจจัยที่จูงใจให้ผู้บริโภคมีการออมทรัพย์ในระบบเพิ่มมากขึ้น มีหลายประการ คือ

                1.1  ผลตอบแทน (ดอกเบี้ย)  ดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินจะเป็นสิ่งจูงใจ โดยตรงต่อการออมทรัพย์ของผู้บริโภค กล่าวคือ ถ้าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้น จะจูงใจให้มีการฝากเงินออมทรัพย์เพิ่มมาขึ้น

                1.2  ความมั่นคงของสถาบันการเงิน  ความมั่นคงของสถาบันการเงินย่อมเป็นการเพิ่มความมั่นใจ ความปลอดภัยและความศรัทธาแก่ผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้เกิดการออมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น

                1.3  การแพร่กระจายของสถาบันการเงิน ถ้าสถาบันการเงินมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีการแพร่กระจายออกไปทุกหนทุกแห่ง เป็นการอำนวยความสะดวกในการออมทรัพย์ของผู้บริโภค ก็จะมีผลทำให้การออมทรัพย์เพิ่มขึ้น

                1.4  การควบคุมระดับราคาสินค้าหรือบริการ ถ้าระดับราคาสินค้าหรือบริการสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง จะทำให้ผู้บริโภคออมทรัพย์น้อยลง เพราะผลตอบแทนจากการออมทรัพย์ไม่สามารถชดเชยการสูญเสียรายได้จากภาวะเงินเฟ้อ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าระดับราคาสินค้าหรือบริการลดลง ย่อมจะทำให้การออมทรัพย์ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายจ่ายเพื่อการบริโภคจะต่ำลง

                2.  จุดมุ่งหมายในการออมทรัพย์

                การออมทรัพย์เป็นการสะสมอำนาจซื้อในปัจจุบันเพื่อใช้จ่ายในอนาคต การออมทำได้ไม่ยากเพียงกำหนดจุดมุ่งหมายของการออมว่าเป็นการออมทรัพย์ระยะสั้นหรือระยะยาว

                2.1  การออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ระยะสั้น เช่นการออมเพื่อซื้อสิ่งของที่มีราคาแพงเกินกว่าเงินที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงไม่อาจจัดซื้อได้ทันที ต้องเก็บออมเงินให้ได้เท่าจำนวนตามที่ต้องการก่อน

                2.2  การออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ระยะยาว เป็นการออมทรัพย์อย่างมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน เช่น การออมทรัพย์เพื่อไว้ใช้ในยามสูงอายุ หรือเจ็บป่วยไม่สามารถทำงานได้ หรือออมทรัพย์เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน หรือเก็บเพื่อซื้อบ้าน ที่ดิน ที่อยู่อาศัย หรือเพื่อการลงทุนทำกิจการ การออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ระยะยาว จึงเป็นการออมทรัพย์เพื่อต้องการความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งจะมีการใช้ช่วงระยะเวลาที่ยาวนานกว่า การออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ระยะสั้น เช่น เมื่อเกษียณอายุราชการ หรือพ้นจากการทำงานเมื่อสูงอายุ โดยต้องมีการวางแผนที่จะใช้เงินดอกผลจากการออมในการดำรงชีวิตmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday208
mod_vvisit_counterYesterday150
mod_vvisit_counterThis week208
mod_vvisit_counterLast week4701
mod_vvisit_counterThis month175387
mod_vvisit_counterLast month61815
mod_vvisit_counterAll days740092

Today: ก.ค. 28, 2014
e&S[sƵbNE6>DKH:x8X$$,Qt-6S?pYlidD;{>Ǟ={wKn|t}?D ;u$uYs?@Y)v6,֨uYy[@Bö͢,Z-(;WE{RRmU~ c^#w\$6FH>qp61lqm)޷`["v*mYb6W Hgj&JmkAFuBI$ٞfԧh3Gd S44F6÷.]YL/FiI!-g5)!ZvIhH905FT t#Zm'̦ͥ"xU6fT\#.Qc)YiP ؉v*L [u[ľʕ& Gc4<pt[/j6UgB%2U׌=`VdPYE,}wA3u"| 2bY>njs (dwN3jH u?~K⪎mS҅PX o˓_RT} XVp[S:89aS[dqiVZ cEpd]A< |n #̂s,o[}p%Aa4~齍{ܞ<ٳ>Vq'-&x?Q9Sh_[ǃŽWYE-t"e`i?qD(aȠ *{,$|2X٫3j9LOG k>`hKk*Hell&C5a)C32YeeO?͗gKykm&D7G7|vR :rفO{:I?"?gG/{}W4Io45.GrtPu{'GQo43 5FbZŖxDfD?zB(9uȍJt yIF ġݤuWskT#b2H!TOO2%kmfo6PQ5 lţC0Ll fK7?C?116p֨pMG6v]aˎѷ ;'6W߼b.!H'[pQil=-?oA WvoVigpy7i3AtΖ0,U(B2J%-~91A3,^' laM*!5[|LT9}g=2W[ y:f+y6['5iqm"jMܦB2DXwKn(ZJp7jø3ڕ)M«*Q-aiFU N{9#ywgN͙;KK_qmW@bK^iE3J}P3_qPz&/nH +iK(r ]rgNPzfiB.V\!]2="PߏK s$ O7Hj5W]݉K&I{E 8͌.t3¦%,%&vQ,ZB1Ddbe-xl"@-, U?%\OZlVj4hޓěJ_pv,?xa {`nNDN3SƱ:l`A@j<[xZȵ[g4˻ V [HqW6u\]