Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
banner

Company Profile

GOLDEN WORLD INTERTRANS CO., LTD WWW.GOLDENINTER.COM เลขที่ 9 ฉลองกรุง 31, ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง 10520 กรุงเทพมหานคร G . W . I . LADKRABANG I-EA-T FREE ZONE W/H คลังสินค้า เขตปลอดอากร นิคมฯลาดกระบัง PROFESSIONAL TRANSIT AGENT เชี่ยวชาญการขนส่งสินค้าผ่านแดนBASE IN BANGKOK - MAESOT - MAESAI - CHIANGSAEN…
Read more

บริการของเรา

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

การออมทรัพย์

PDFพิมพ์อีเมล

ดัชนีบทความ
การออมทรัพย์
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
ทุกหน้า

การออมทรัพย์            

                การออมทรัพย์ เป็นการเก็บเงินไว้เพื่อใช้จ่ายในวันข้างหน้า เพื่อซื้อสิ่งที่ต้องตามที่ได้ตั้งจุดประสงค์และวางแผนไว้ การออมทรัพย์เกิดจากการเก็บสะสมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายทีละเล็กละน้อยเป็นการชะลอการใช้เงินซึ่งจำนวนเงินที่ออมคือส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่  สำหรับสิ่งจูงใจในการออม คือ เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต ซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งแน่นอน จึงก่อให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะออมมากขึ้น เป้าหมายของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความต้องการเป็นสำคัญ เป้าหมายในการออมที่ต่างกันเป็นสิ่งกำหนดให้จำนวนเงินออมและระยะเวลาในการออมทรัพย์แตกต่างกัน ซึ่งในทางทฤษฎี ปกติควรจะเก็บออมประมาณร้อยละ 10 ของรายได้ที่ได้รับ แต่มิใช่เป็นกฎตายตัวจำนวนเงินออมจะมากน้อยเท่าไรขึ้นอยู่กับรายได้และความรับผิดชอบของครอบครัวต่อสมาชิกในครอบครัว หากรายได้ที่ได้รับใช้จ่ายเฉพาะตัว ก็สามารถเก็บออมได้ ในอัตราสูง เมื่อรายได้เปลี่ยนแปลงก็จะมีผลต่อการออมด้วย การออมจะทำได้ง่ายสำหรับคนโสด หรือครอบครัวที่ไม่มีลูกที่ต้องเลี้ยงดู

                1.  การออมทรัพย์  หมายถึง การประหยัด การเก็บสะสมไว้ใช้ในอนาคตเมื่อมีเหตุการณ์จำเป็น เช่น เจ็บป่วย หรือเมื่อเข้าสู่วัยชรา การออมทรัพย์ไม่ใช่การเก็บเงินไว้เฉย ๆ แต่อาจจะนำไปฝากธนาคาร ซื้อสลากออมสิน หรือซื้อพันธบัตร หรือการทำประกันชีวิต เพื่อให้เกิดดอกออกผล

                การออมทรัพย์ในวิชาเศรษฐศาสตร์  หมายถึง การออมทรัพย์ในระบบหรือการออมทรัพย์โดยผ่านสถาบันการเงินทุกประเภท ปัจจัยที่จูงใจให้ผู้บริโภคมีการออมทรัพย์ในระบบเพิ่มมากขึ้น มีหลายประการ คือ

                1.1  ผลตอบแทน (ดอกเบี้ย)  ดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินจะเป็นสิ่งจูงใจ โดยตรงต่อการออมทรัพย์ของผู้บริโภค กล่าวคือ ถ้าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้น จะจูงใจให้มีการฝากเงินออมทรัพย์เพิ่มมาขึ้น

                1.2  ความมั่นคงของสถาบันการเงิน  ความมั่นคงของสถาบันการเงินย่อมเป็นการเพิ่มความมั่นใจ ความปลอดภัยและความศรัทธาแก่ผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้เกิดการออมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น

                1.3  การแพร่กระจายของสถาบันการเงิน ถ้าสถาบันการเงินมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีการแพร่กระจายออกไปทุกหนทุกแห่ง เป็นการอำนวยความสะดวกในการออมทรัพย์ของผู้บริโภค ก็จะมีผลทำให้การออมทรัพย์เพิ่มขึ้น

                1.4  การควบคุมระดับราคาสินค้าหรือบริการ ถ้าระดับราคาสินค้าหรือบริการสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง จะทำให้ผู้บริโภคออมทรัพย์น้อยลง เพราะผลตอบแทนจากการออมทรัพย์ไม่สามารถชดเชยการสูญเสียรายได้จากภาวะเงินเฟ้อ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าระดับราคาสินค้าหรือบริการลดลง ย่อมจะทำให้การออมทรัพย์ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายจ่ายเพื่อการบริโภคจะต่ำลง

                2.  จุดมุ่งหมายในการออมทรัพย์

                การออมทรัพย์เป็นการสะสมอำนาจซื้อในปัจจุบันเพื่อใช้จ่ายในอนาคต การออมทำได้ไม่ยากเพียงกำหนดจุดมุ่งหมายของการออมว่าเป็นการออมทรัพย์ระยะสั้นหรือระยะยาว

                2.1  การออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ระยะสั้น เช่นการออมเพื่อซื้อสิ่งของที่มีราคาแพงเกินกว่าเงินที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงไม่อาจจัดซื้อได้ทันที ต้องเก็บออมเงินให้ได้เท่าจำนวนตามที่ต้องการก่อน

                2.2  การออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ระยะยาว เป็นการออมทรัพย์อย่างมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน เช่น การออมทรัพย์เพื่อไว้ใช้ในยามสูงอายุ หรือเจ็บป่วยไม่สามารถทำงานได้ หรือออมทรัพย์เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน หรือเก็บเพื่อซื้อบ้าน ที่ดิน ที่อยู่อาศัย หรือเพื่อการลงทุนทำกิจการ การออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ระยะยาว จึงเป็นการออมทรัพย์เพื่อต้องการความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งจะมีการใช้ช่วงระยะเวลาที่ยาวนานกว่า การออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ระยะสั้น เช่น เมื่อเกษียณอายุราชการ หรือพ้นจากการทำงานเมื่อสูงอายุ โดยต้องมีการวางแผนที่จะใช้เงินดอกผลจากการออมในการดำรงชีวิตmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday240
mod_vvisit_counterYesterday607
mod_vvisit_counterThis week847
mod_vvisit_counterLast week4879
mod_vvisit_counterThis month18285
mod_vvisit_counterLast month22011
mod_vvisit_counterAll days1524312

Today: ก.ย. 26, 2017