บริการด้านขนส่งสินค้า

บริการขนส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางของเรา โดยพนักงานขับรถบรรทุกระดับมืออาชีพเพื่อการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบไปยังทุกที่ทั่วโลก

ติดต่อเรา

ตัวแทนออกของ

ให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออกให้กับเจ้าของสินค้า และให้บริการต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น จองระวางเรือ/เครื่องบิน จัดหารถบรรทุก

ติดต่อเรา

ทีปรึกษาด้านศุลกากร

ให้คำปรึกษา กฎหมายและพิธีการศุลกากร กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบการได้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร คดีผิดศุลกากร
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การนำเข้า-การส่งออก

ติดต่อเรา

คลังสินค้า เขตปลอดอากร นิคมฯลาดกระบัง PROFESSIONAL TRANSIT AGENT
เชี่ยวชาญการขนส่งสินค้าผ่านแดน

ติดต่อเรา


G . W . I .

LADKRABANG I-EA-T FREE ZONE W/H
คลังสินค้า เขตปลอดอากร นิคมฯลาดกระบัง PROFESSIONAL TRANSIT AGENT
เชี่ยวชาญการขนส่งสินค้าผ่านแดน
BASE IN BANGKOK – MAESOT – MAESAI – CHIANGSAEN – RANONG
LAOS , CAMBODIA , SOUTH CHINA ALSO AVAILABLE

Head Office
GWI’s head office  is located at Ladkrabang Industrial Estate Free Zone (former EPZ Ladkrabang) where is closed to Inland Container Depot and Suvarnabhumi airport. In this Free Zone office and warehouse , we provide 6,500 sq.m of indoor  and 9,600 sq.m of  outdoor storage spaces. The storage space is under 24/7 surveillance by security guards as well as a CCTV system.

Maesot Office

GWI’s Maesot office is Moey River Bank just across Myanmar border.  GWI has a plan to develop this warehouse to become a Customs Free Zone Warehouse  in soonest with the area of 72,000 sq.m for indoor and outdoor facilities.